Betaaldata
De pensioenen worden rond de 15e van de maand aan u overgemaakt.

Vakantiegeld
U krijgt geen vakantiegeld. De vakantie-uitkering zit al in het maandelijkse pensioen.

Nieuw rekeningnummer? 
Een nieuw rekeningnummer kunt u doorgeven met het formulier Wijziging opgave rekeningnummer