drie_pijlers Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:

  • A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  • B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Heineken. Onze informatie gaat over het pensioen dat u opbouwt bij het Heineken Pensioenfonds.
  • C. Door uzelf getroffen aanvullende regelingen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Lees meer

middelloon Middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op over het jaarsalarissalaris. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u uw pensioen zo lang u leeft.

Lees meer

opbouw Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks 1,875% pensioen op over u brutoloon tussen € 15.178 (het drempelbedrag in de regeling) en € 110.111 (2020).

Lees meer

premieverdeling_beide Premie
U betaalt iedere maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dit ook. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Kijk in de CAO of vraag bij Heineken na hoeveel Heineken betaalt.

Lees meer