uitkeringszekerheid_risico Welke risico’s zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het Heineken Pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Het Heineken Pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • Het opbouwpercentage van 1,875% kan onder bepaalde omstandigheden verlaagd worden.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Lees meer

waardevast Een waardevast pensioen?

Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen uw pensioenaanspraken elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Of en in hoeverre er toeslag kan worden verleend, is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De afgelopen 3 jaar van de toeslagverlening per 1 januari als volgt:

  • 2020: 0,00 %
  • 2019: 0,61 %
  • 2018: 0,02 %

Lees meer

tekort Wat als er een tekort is

Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan met de volgende maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Lees meer