waardeoverdracht Als u van werkgever verandert

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Lees meer

arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt

Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

samenwonen_trouwen Als u gaat samenwonen

Indien u gaat samenwonen, kan uw partner onder voorwaarden in aanmerking komen voor partnerpensioen. Over de samenwoning dient u ons te informeren.
U hoeft ons niet zelf te informeren over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Lees meer

scheiden Als u het samenwonen beëindigt

Indien u uw samenwonen beëindigt, dient u ons te informeren over deze beëindiging.
U hoeft ons niet zelf te informeren over de beëindiging van een huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Lees meer

buitenland Als u verhuist naar het buitenland

Lees meer

werkloos Als u werkloos wordt

Lees meer

verlof Als u tussentijds onbetaald verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof

Lees meer

keuze Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Lees meer

mijnpensioenoverzicht Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Lees meer

vragen Als u vragen heeft

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de helpdesk van het HPF op telefoonnummer: 071 – 5458065 of stuur een e-mail naar pensioenfonds@heineken.nl.

Lees meer