waardeoverdracht Waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Lees meer

pensioenvergelijker Pensioen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

vrijwillig_pensioen Aanvullende pensioenregelingen

  • Wilt u iets extra’s regelen voor uw partner voor het geval u komt te overlijden? Overweeg deaanvullende partnerpensioenregeling af te sluiten bij het Heineken Pensioenfonds. 

Lees meer

  • Wilt u iets extra’s regelen voor wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt? Overweeg de aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioenregeling af te sluiten bij het Heineken Pensioenfonds.

Lees meer

ruilen_ouderdoms_partner Oudedagspensioen ruilen voor extra partnerpensioen

Wilt u een deel van uw oudedagspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uit dienst gaat of op het moment dat u met pensioen gaat.

Lees meer

ruilen_partner_ouderdom Partnerpensioen ruilen voor extra oudedagspensioen

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor oudedagspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Lees meer

vervroegen_uitstellen_68 Eerder stoppen met werken

De leeftijd waarop u standaard met pensioen gaat, is 68 jaar. Maar u kunt ook eerder met pensioen. Dat moet u dan ruim van tevoren aan ons doorgeven.

Lees meer

hoog_laag_laag_hoog Variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat. Dit betekent wel dat u later een lagere pensioenuitkering ontvangt.

Lees meer

deeltijdpensioen Deeltijdpensioen

Wilt u uw pensioen gedeeltelijk (vervroegd) in laten gaan? Dat kan indien u dit drie maanden voor de ingangsdatum van het deeltijdpensioen aan het fonds kenbaar maakt en in overleg met de werkgever.

Lees meer

keuze Keuze

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van de Pensioen 1-2-3.