Nieuws

Alle actuele ontwikkelingen rond het Heineken Pensioenfonds

 • Blog Juli Pensioen- driehoek

  16 juli 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  We hebben je in de vorige blog aangegeven dat we de gewijzigde afspraken in de CAO hebben verwerkt in ons pensioenreglement. Er staan wellicht afspraken in je arbeidsovereenkomst, in de CAO en in ons pensioenreglement. Maar hoe zit het nu eigenlijk met al die afspraken en hoe verhouden ze zich tot elkaar. In deze blog geven wij jou daar uitleg over.

  Lees verder
 • Wisselingen in het bestuur

  08 juli 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Per 1 september 2020 zijn er twee vacatures in het bestuur vanwege uitdiensttredingen bij Heineken. Eén vacature namens de werkgever vanwege het vertrek van de voorzitter, Robin Hoytema van Konijnenburg. De andere vacature is namens de werknemers in verband met het vertrek van Ingrid Ardonne. Het bestuur is vanwege hun vertrek op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

  Lees verder
 • Jaaroverzicht 2019

  08 juli 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het HPF moet jaarlijks een jaarverslag op te stellen. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid van de beleggingen in het afgelopen jaar en blikt ook kort vooruit.
  Ben je benieuwd naar één van deze onderwerpen? Ons jaaroverzicht is een makkelijk leesbare samenvatting van het volledige jaarverslag.

  Rogier Bouwman (bestuurslid HPF) heeft een korte vlog gemaakt over het jaaroverzicht. Bekijk de vlog.

  Lees verder
 • Blog Juni Organen van het Pensioenfonds

  26 juni 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.

  Lees verder
 • Geen waardeoverdracht meer mogelijk

  17 juni 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het is vanaf juni niet meer mogelijk om, bij een overstap naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar, uw opgebouwde pensioen bij het HPF over te dragen van of naar die pensioenuitvoerder. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van zowel het HPF als de andere pensioenuitvoerder voldoende is. Dit kan alleen als de beleidsdekkingsgraad van beide uitvoerders 100% of hoger is.

  Lees verder
 • Blog Opsplitsing Heineken Nederlands Beheer B.V. en de CAO-wijzigingen

  28 mei 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Per 1 januari 2020 is de werkgever Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) gesplitst in drie nieuwe zelfstandige entiteiten: Heineken Nederland (Commercie), Heineken Netherlands Supply (HNS) en Vrumona. Daarnaast zijn er per 1 januari 2020 ook twee nieuwe CAO-en gesloten voor HNS & Vrumona Supply en Heineken Nederland & Vrumona Commercie. We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent of dit gevolgen heeft voor jouw pensioenregeling. In deze blog geven wij je daar meer informatie over.

  Lees verder
 • Jaarlijks bewijs van in leven zijn

  24 april 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Als je als gepensioneerde in het buitenland woont dan vragen wij bij jou jaarlijks een “bewijs van in leven zijn” op. Dit wordt ook wel een Attestate de Vita (AdV) genoemd. Dit bewijs van in leven zijn, is noodzakelijk voor de uitbetaling van jouw pensioen.

  Lees verder
 • Invloed corona op pensioen

  24 april 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  In de media gingen geruchten rond dat verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren als deelnemers aan het coronavirus overlijden. Wij willen benadrukken dat dit bij het HPF niet het geval is.

  Lees verder
 • HPF is gewoon bereikbaar voor vragen

  24 april 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  De uitvoeringsorganisatie van het HPF geeft gehoor aan de oproep van de overheid. Onze medewerkers werken daarom zoveel mogelijk vanuit huis. Daarom zijn we telefonisch slechts voor spoedgevallen bereikbaar.

  Lees verder
 • Check jouw pensioen

  24 april 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Wijzer in geldzaken heeft een aantal online tools die je kunt gebruiken om meer te weten te komen over de hoogte van jouw pensioen. Eén van deze tools is de checklist pensioen. Na het invullen van een aantal korte vragen, krijg je een aantal tips voor jouw pensioen.

  Lees verder