Nieuws

Alle actuele ontwikkelingen rond het Heineken Pensioenfonds

 • Kortingen momenteel niet aan de orde, wel nieuw herstelplan

  20 mei 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De financiële situatie van enkele pensioenfondsen is regelmatig in het nieuws. Deze pensioenfondsen staan er de laatste jaren financieel slecht voor. Een aantal pensioenfondsen heeft zelfs gewaarschuwd dat zij de pensioenen mogelijk moeten verlagen.

  Bij het Heineken Pensioenfonds is een verlaging van de pensioenen momenteel niet aan de orde. De beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds komt ultimo april 2019 uit op 112,1%. Hierdoor hoeven we niet te direct te korten, maar moeten we wel in een herstelplan aantonen dat we binnen 10 jaar een beleidsdekkingsgraad van 125% kunnen bereiken.

  Lees verder
 • Vacature in het Bestuur namens pensioengerechtigden: oproep kandidaten

  20 mei 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden, waarvan twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds. Per 1 juli 2019 is er een vacature voor een lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur.

  Lees verder
 • Vacature Verantwoordingsorgaan

  21 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Vind je het interessant om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen het Heineken Pensioenfonds? Dan is de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werknemers wat voor jou!

  Lees meer over de vacature in het Verantwoordingsorgaan

  Lees verder
 • Wijziging (reguliere) pensioenregeling en vastgestelde premie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Samenvoeging Pensioenreglement I & II
  Tot 2019 kende het HPF twee pensioenreglementen. Het aantal deelnemers in Pensioenreglement II was echter nog maar beperkt. In het kader van overzichtelijkheid zijn de deelnemers aan dit reglement middels een overgangsbepaling overgeheveld naar Pensioenreglement I.
  Aangezien er per 1 januari 2019 nog slechts één pensioenreglement is, zal de benaming van dit reglement worden gewijzigd naar ‘het Pensioenreglement’ (dus zonder I).

  Lees meer over de wijzigingen

  Lees verder
 • Wijziging aanvullend partnerpensioen en vastgestelde premie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bood een uitkering tot de AOW-leeftijd die van toepassing was op het moment dat de betreffende deelnemer arbeidsongeschikt was geworden. Vanaf 1 januari 2019 wordt het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor nieuwe uitkeringsgerechtigden na 1 januari 2019 uitgekeerd tot de daadwerkelijke AOW-leeftijd.

  Lees meer over de wijziging van deze regeling

  Lees verder
 • Wijziging aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en vastgestelde premie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bood een uitkering tot de AOW-leeftijd die van toepassing was op het moment dat de betreffende deelnemer arbeidsongeschikt was geworden. Vanaf 1 januari 2019 wordt het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor nieuwe uitkeringsgerechtigden na 1 januari 2019 uitgekeerd tot de daadwerkelijke AOW-leeftijd.

  Lees meer over de wijziging van deze regeling

  Lees verder
 • Toeslag 2019

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De pensioen en pensioenaanspraken worden per 1 januari 2019 verhoogd met 0,61%, d.w.z. voor iedere € 1.000,- aan opgebouwd pensioen komt er € 6,10 bij.
  Wij verwachten dat wij in de komende jaren de pensioenen meer kunnen verhogen, maar dat hangt vooral af van de ontwikkeling van de rente en het resultaat op onze beleggingen. Pas over een aantal jaren zal er naar verwachting de mogelijkheid zijn om een volledige toeslagverlening toe te kennen.

  Lees verder
 • Personele wisselingen in het bestuur, Verantwoordingsorgaan en de uitvoeringsorganisatie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Wij hebben de afgelopen tijd enkele personele wisselingen gehad in de organen van het HPF.

  Lees meer de personele wisselingen

  Lees verder
 • Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen

  29 januari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Vanaf 1 januari 2019 zullen aanspraken op oudedagspensioen van minder dan € 2,- bruto per jaar komen te vervallen. Pensioenfondsen mogen dan ook aanspraken op oudedagspensioen tot € 484,09 bruto per jaar niet meer zonder instemming afkopen. Voor deze kleine pensioenen is de automatische waardeoverdracht in het leven geroepen. Het HPF heeft ervoor gekozen om mee te doen aan deze automatische waardeoverdracht.

  Lees verder
 • Overgang Bpf Dranken naar Pensioenfonds Detailhandel

  10 januari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankenindustrie (Bpf Dranken) heeft per 1 januari 2019 de opgebouwde pensioenrechten van alle aangesloten (ex-)werknemers en gepensioneerden overgebracht naar het Pensioenfonds Detailhandel. Heeft u in het verleden pensioen bij Bpf Dranken heeft opgebouwd? Dan kan het zijn dat u recent bericht heeft gekregen over het deze overdracht.

  Lees verder