Nieuws

Alle actuele ontwikkelingen rond het Heineken Pensioenfonds

 • Vacature Investment Controller

  21 januari 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Als Investment Controller kom je te werken binnen het onderdeel van Heineken dat verantwoordelijk is voor het pensioen van 15.000 mensen. De Investment Controller rapporteert rechtstreeks aan de Manager Finance & Control en speelt een centrale rol voor een brede groep van interne en externe stakeholders.

  Lees verder
 • Gepensioneerden eventueel een (netto) lagere aanvullende pensioenuitkering

  16 januari 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  De belastingdienst heeft vanaf 1 januari 2020 wijzigingen doorgevoerd in het belastingschijvenstelsel die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

  Lees verder
 • Premie 2020

  17 december 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het HPF heeft de premies voor het jaar 2020 vastgesteld. De premies voor de aanvullende verzekeringen zijn licht verlaagd, de andere blijven op hetzelfde niveau.

  Lees verder
 • Gepensioneerd en op de hoogte blijven over HEINEKEN?

  17 december 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Eind december 2019 zal HEINEKEN stoppen met de TAPP app. Voor actieve medewerkers is deze app al een geruime tijd geleden vervangen door een nieuw platform, Workplace, maar gepensioneerde collega’s hebben (vanwege technische redenen) geen toegang tot dit nieuwe platform. Daarom wordt er in 2020 speciaal voor gepensioneerden een HEINEKEN nieuwsbrief gestart.

  Lees verder
 • Geen toeslag per 1 januari 2020

  17 december 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De beleidsdekkingsgraad was eind september 107%. Dit is te laag om de pensioenen te mogen verhogen. Gezien de beleidsdekkingsgraad van 107% van eind september heeft het bestuur moeten besluiten dat de pensioenen per 1 januari 2020 niet worden verhoogd.

  Lees verder
 • Dankwoord voormalig directeur Frank de Waardt

  17 december 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Eind 2019 gaat Frank de Waardt met pensioen. Tot 1 oktober 2019 was hij directeur van ons pensioenfonds. Hij zal overigens nog wel als adviseur van de Beleggingscommissie actief blijven binnen ons pensioenfonds. Op onze website heeft hij een persoonlijk dankwoord geschreven. Zijn opvolger, Olaf Flippo, hebben wij in de vorige nieuwsmail geïntroduceerd

  Lees verder
 • Blog

  17 december 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het HPF zal maandelijks een blog op de website plaatsen. In de blog zijn de laatste actualiteiten van het pensioenfonds opgenomen. In de eerste blog wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en wordt tevens uitgelegd waarom het pensioenfonds per 1 januari 2020 geen toeslag kan verlenen.

  Lees verder
 • Benoemingen Bestuur en Verantwoordingsorgaan

  17 december 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Er vinden een aantal wisselingen plaats in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan (VO).

  Lees verder
 • Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

  31 oktober 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het HPF hanteert een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB).

  De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzoekt jaarlijks de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland op het gebied van MVB.
  Het HPF behaalde dit jaar de 30ste plaats in de ranking (vorig jaar 19). Afgelopen jaar heeft het pensioenfonds andere prioriteiten gehad. Het MVB-beleid is gevolgd, maar er zijn het afgelopen jaar geen verbeteringen doorgevoerd. Andere pensioenfondsen die dit wel hebben gedaan, zijn beter uit de ranking gekomen. Het HPF is echter voornemens vanaf dit najaar weer extra aandacht aan het MVB-beleid te geven en te kijken op welke wijze er in het beleggingsbeleid gestuurd kan worden op verdere duurzaamheidsverbeteringen.

  Lees verder
 • Dalende beleidsdekkingsgraad

  31 oktober 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Net als de meeste pensioenfondsen in Nederland ziet ook het HPF de beleidsdekkingsgraad dalen. Dit komt met name door de steeds verder dalende rente. Dat is slecht nieuws voor ons pensioenfonds, omdat we dan meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen gingen tot dusver wel goed, maar niet goed genoeg om de gevolgen van de daling van de rente te kunnen compenseren. Hierdoor is de financiële positie van ons fonds verslechterd. Door de dalende beleidsdekkingsgraad verwachten wij niet dat wij jouw pensioen in 2020 kunnen verhogen. Ook de jaren erna is de verwachting dat wij niet (volledig) kunnen verhogen. Een verlaging van jouw pensioen is op dit moment echter (nog) niet aan de orde.

  Lees verder