Nieuws

Alle actuele ontwikkelingen rond het Heineken Pensioenfonds

 • Vacature Verantwoordingsorgaan

  21 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Vind je het interessant om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen het Heineken Pensioenfonds? Dan is de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werknemers wat voor jou!

  Lees meer over de vacature in het Verantwoordingsorgaan

  Lees verder
 • Wijziging aanvullend partnerpensioen en vastgestelde premie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bood een uitkering tot de AOW-leeftijd die van toepassing was op het moment dat de betreffende deelnemer arbeidsongeschikt was geworden. Vanaf 1 januari 2019 wordt het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor nieuwe uitkeringsgerechtigden na 1 januari 2019 uitgekeerd tot de daadwerkelijke AOW-leeftijd.

  Lees meer over de wijziging van deze regeling

  Lees verder
 • Wijziging aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en vastgestelde premie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bood een uitkering tot de AOW-leeftijd die van toepassing was op het moment dat de betreffende deelnemer arbeidsongeschikt was geworden. Vanaf 1 januari 2019 wordt het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor nieuwe uitkeringsgerechtigden na 1 januari 2019 uitgekeerd tot de daadwerkelijke AOW-leeftijd.

  Lees meer over de wijziging van deze regeling

  Lees verder
 • Toeslag 2019

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De pensioen en pensioenaanspraken worden per 1 januari 2019 verhoogd met 0,61%, d.w.z. voor iedere € 1.000,- aan opgebouwd pensioen komt er € 6,10 bij.
  Wij verwachten dat wij in de komende jaren de pensioenen meer kunnen verhogen, maar dat hangt vooral af van de ontwikkeling van de rente en het resultaat op onze beleggingen. Pas over een aantal jaren zal er naar verwachting de mogelijkheid zijn om een volledige toeslagverlening toe te kennen.

  Lees verder
 • Personele wisselingen in het bestuur, Verantwoordingsorgaan en de uitvoeringsorganisatie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Wij hebben de afgelopen tijd enkele personele wisselingen gehad in de organen van het HPF.

  Lees meer de personele wisselingen

  Lees verder
 • Wijziging (reguliere) pensioenregeling en vastgestelde premie

  11 februari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Samenvoeging Pensioenreglement I & II
  Tot 2019 kende het HPF twee pensioenreglementen. Het aantal deelnemers in Pensioenreglement II was echter nog maar beperkt. In het kader van overzichtelijkheid zijn de deelnemers aan dit reglement middels een overgangsbepaling overgeheveld naar Pensioenreglement I.
  Aangezien er per 1 januari 2019 nog slechts één pensioenreglement is, zal de benaming van dit reglement worden gewijzigd naar ‘het Pensioenreglement’ (dus zonder I).

  Lees meer over de wijzigingen

  Lees verder
 • Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen

  29 januari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  Vanaf 1 januari 2019 zullen aanspraken op oudedagspensioen van minder dan € 2,- bruto per jaar komen te vervallen. Pensioenfondsen mogen dan ook aanspraken op oudedagspensioen tot € 484,09 bruto per jaar niet meer zonder instemming afkopen. Voor deze kleine pensioenen is de automatische waardeoverdracht in het leven geroepen. Het HPF heeft ervoor gekozen om mee te doen aan deze automatische waardeoverdracht.

  Lees verder
 • Overgang Bpf Dranken naar Pensioenfonds Detailhandel

  10 januari 2019, Zoeterwoude
  Algemeen

  De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankenindustrie (Bpf Dranken) heeft per 1 januari 2019 de opgebouwde pensioenrechten van alle aangesloten (ex-)werknemers en gepensioneerden overgebracht naar het Pensioenfonds Detailhandel. Heeft u in het verleden pensioen bij Bpf Dranken heeft opgebouwd? Dan kan het zijn dat u recent bericht heeft gekregen over het deze overdracht.

  Lees verder
 • Toelichting UPO 2018

  25 oktober 2018, Zoeterwoude
  Algemeen

  Een goed moment om naar je pensioen te kijken, is als je het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) hebt ontvangen. Eind september hebben actieve deelnemers deze van het pensioenfonds gekregen als je nog pensioen opbouwt bij het pensioenfonds.
  Het HPF heeft een toelichting op het UPO in een korte animatie weergegeven.

  Lees verder
 • Is jouw pensioendatum nog ver weg? Zo ja, let dan op, dit gaat over jouw geld

  25 oktober 2018, Zoeterwoude
  Algemeen

  Je pensioen voelt misschien ver weg, maar het is toch goed om op de hoogte te zijn. Je hoeft je geen zorgen te maken, maar even opletten kan nooit kwaad. Het gaat tenslotte om jouw geld en jouw oude dag. Met dit filmpje van NOSop3 ben je in 4 minuten helemaal op de hoogte.

  Lees verder