Nieuws

Alle actuele ontwikkelingen rond het Heineken Pensioenfonds

 • Dankwoord voormalig voorzitter bestuur Robin Hoytema van Konijnenburg en introductie nieuwe voorzitter Rogier Bouwman

  02 oktober 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Per 1 september 2020 heeft er een wisseling van voorzitter in het bestuur van het Heineken Pensioenfonds plaatsgevonden. Robin Hoytema van Konijnenburg is per 1 september 2020 met pensioen gegaan en Rogier Bouwman heeft per deze datum het voorzitterschap overgenomen.
  Lees het dankwoord van Robin Hoytema van Konijnenburg en de introductie van Rogier Bouwman.

  Lees verder
 • Blog September: Scheiding

  30 september 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Bij een scheiding zal je niet in eerste instantie aan je pensioen denken. Toch is dit een belangrijk punt om bij stil te staan. Jouw ex-partner maakt namelijk aanspraak op een gedeelte van jouw pensioen. Jij kunt eventueel ook aanspraak maken op een gedeelte van het opgebouwde pensioen van jouw ex-partner. In deze blog geven wij je meer informatie over de invloed van een scheiding op het pensioen.

  Lees verder
 • Blog Augustus: de Heineken pensioenregeling

  30 augustus 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het Heineken Pensioenfonds voert meerdere pensioenregelingen uit. Als je bij Heineken in dienst treedt, biedt Heineken je de Heineken pensioenregeling aan. De details van de pensioenregeling zijn opgenomen in het Pensioenreglement.

  Lees verder
 • Blog Juli Pensioen- driehoek

  16 juli 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  We hebben je in de vorige blog aangegeven dat we de gewijzigde afspraken in de CAO hebben verwerkt in ons pensioenreglement. Er staan wellicht afspraken in je arbeidsovereenkomst, in de CAO en in ons pensioenreglement. Maar hoe zit het nu eigenlijk met al die afspraken en hoe verhouden ze zich tot elkaar. In deze blog geven wij jou daar uitleg over.

  Lees verder
 • Wisselingen in het bestuur

  08 juli 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Per 1 september 2020 zijn er twee vacatures in het bestuur vanwege uitdiensttredingen bij Heineken. Eén vacature namens de werkgever vanwege het vertrek van de voorzitter, Robin Hoytema van Konijnenburg. De andere vacature is namens de werknemers in verband met het vertrek van Ingrid Ardonne. Het bestuur is vanwege hun vertrek op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

  Lees verder
 • Jaaroverzicht 2019

  08 juli 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het HPF moet jaarlijks een jaarverslag op te stellen. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid van de beleggingen in het afgelopen jaar en blikt ook kort vooruit.
  Ben je benieuwd naar één van deze onderwerpen? Ons jaaroverzicht is een makkelijk leesbare samenvatting van het volledige jaarverslag.

  Rogier Bouwman (bestuurslid HPF) heeft een korte vlog gemaakt over het jaaroverzicht. Bekijk de vlog.

  Lees verder
 • Blog Juni Organen van het Pensioenfonds

  26 juni 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.

  Lees verder
 • Geen waardeoverdracht meer mogelijk

  17 juni 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Het is vanaf juni niet meer mogelijk om, bij een overstap naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar, uw opgebouwde pensioen bij het HPF over te dragen van of naar die pensioenuitvoerder. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van zowel het HPF als de andere pensioenuitvoerder voldoende is. Dit kan alleen als de beleidsdekkingsgraad van beide uitvoerders 100% of hoger is.

  Lees verder
 • Blog Opsplitsing Heineken Nederlands Beheer B.V. en de CAO-wijzigingen

  28 mei 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Per 1 januari 2020 is de werkgever Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) gesplitst in drie nieuwe zelfstandige entiteiten: Heineken Nederland (Commercie), Heineken Netherlands Supply (HNS) en Vrumona. Daarnaast zijn er per 1 januari 2020 ook twee nieuwe CAO-en gesloten voor HNS & Vrumona Supply en Heineken Nederland & Vrumona Commercie. We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent of dit gevolgen heeft voor jouw pensioenregeling. In deze blog geven wij je daar meer informatie over.

  Lees verder
 • Jaarlijks bewijs van in leven zijn

  24 april 2020, Zoeterwoude
  Algemeen

  Als je als gepensioneerde in het buitenland woont dan vragen wij bij jou jaarlijks een “bewijs van in leven zijn” op. Dit wordt ook wel een Attestate de Vita (AdV) genoemd. Dit bewijs van in leven zijn, is noodzakelijk voor de uitbetaling van jouw pensioen.

  Lees verder