Automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen

29 januari 2019, Zoeterwoude

Algemeen

Vanaf 1 januari 2019 zullen aanspraken op oudedagspensioen van minder dan € 2,- bruto per jaar komen te vervallen. Pensioenfondsen mogen dan ook aanspraken op oudedagspensioen tot € 484,09 bruto per jaar niet meer zonder instemming afkopen. Voor deze kleine pensioenen is de automatische waardeoverdracht in het leven geroepen. Het HPF heeft ervoor gekozen om mee te doen aan deze automatische waardeoverdracht. Dit betekent dat als je bij Heineken uit dienst treedt pensioenaanspraken van € 2,- tot en met € 484,09 bruto per jaar automatisch worden overgedragen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder (indien aanwezig).

De afkoopmogelijkheid op de pensioendatum blijft wel bestaan. Voor deze afkoopmogelijkheid zal je op jouw pensioendatum akkoord moeten geven. 

Lees meer over (automatische) waardeoverdrachtNaar nieuwsoverzicht