Premie 2020

17 december 2019, Zoeterwoude

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn de nieuwe premiepercentages per 1 januari 2020 opgenomen:

Reguliere pensioenregeling:  gehandhaafd op het maximumniveau

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen: ongewijzigd op 0,5%

Premie aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen: daalt van 3,4% naar 3,3%

Premie aanvullend partnerpensioen: daalt van 4,6% naar 4,5%

 

Deelnemers en pensioengerechtigden worden begin januari 2020 ook per brief geïnformeerd over de toeslag en de premie. In deze brief is een nadere toelichting opgenomen.Naar nieuwsoverzicht