Personele wisselingen in het bestuur, Verantwoordingsorgaan en de uitvoeringsorganisatie

11 februari 2019, Zoeterwoude

Algemeen

Wij hebben de afgelopen tijd enkele personele wisselingen gehad in de organen van het HPF. Daan van der Mee is als bestuurslid aangesteld per 1 februari 2019. Daarnaast loopt Ingrid Ardonne mee met het bestuur als kandidaat bestuurslid. Zij was tot 1 november 2018 lid en secretaris van het Verantwoordingsorgaan (VO). Ingrid Ardonne zat namens de werkgever in het VO. Aan de werkgever is gevraagd een nieuw VO-lid voor te dragen.

Olaf Flippo, de voorzitter van het VO,  is per 1 januari 2019 afgetreden. Olaf Flippo zat namens de werkgever in het VO. De werkgever heeft Niels van Popta voorgedragen als lid van het VO. Niels Popta is per 1 januari 2019 benoemd als lid van het VO.

Olaf Flippo zal in het najaar van 2019 de functie van directeur van de uitvoeringsorganisatie gaan bekleden. Olaf  Flippo volgt daarmee Frank de Waardt op die eind 2019 met pensioen zal gaan.Naar nieuwsoverzicht