Wijziging aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en vastgestelde premie

11 februari 2019, Zoeterwoude

Algemeen

Als je aan de vrijwillige Regeling Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen deelneemt krijg je, zolang je volledig arbeidsongeschikt bent en blijft in de zin van de WIA, over jouw salaris tot € 50.334,30 (2019) een uitkering ter grootte van 10% van dit salaris (dus maximaal € 5.033,43 per jaar).

Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bood een uitkering tot de AOW-leeftijd die van toepassing was op het moment dat de betreffende deelnemer arbeidsongeschikt was geworden. Doordat de AOW-leeftijd steeds opschuift, kan er een gat ontstaan tussen het einde van deze uitkering en de daadwerkelijk van toepassing zijnde AOW-leeftijd. Om dit in de toekomst te voorkomen, zal de uitkering bij arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2019 worden uitgekeerd tot de daadwerkelijke AOW-leeftijd. Hierdoor zal er in de toekomst geen gat meer kunnen ontstaan.

Het HPF heeft hierbij wel een voorbehoud ten aanzien van een wijziging van de AOW opgenomen in de regeling.

Let op: Uitkeringen die reeds zijn ingegaan zullen niet aangepast worden op grond van deze wijziging.

Premie
Het premiepercentage voor het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen is voor 2019 vastgesteld op 3,4%. Deelname aan deze regeling is vrijwillig. De premie wordt door de deelnemers aan deze regeling betaald en kan per 1 januari 2019 maximaal € 14,26,- per maand bedragen (2018: € 14,03).Naar nieuwsoverzicht