Wijziging aanvullend partnerpensioen en vastgestelde premie

11 februari 2019, Zoeterwoude

Algemeen

Als je aan de vrijwillige Regeling Aanvullend Partnerpensioen deelneemt, krijgt jouw partner na jouw overlijden een partnerpensioen tot en met de maand waarin uw achterblijvende partner zelf recht krijgt op een AOW-uitkering, ongeacht of hij of zij in de tussentijd hertrouwt, (opnieuw) een geregistreerd partnerschap aangaat of (opnieuw) gaat samenwonen.

Het aanvullend partnerpensioen bood tot dusver een uitkering voor de achterblijvende partner tot de AOW-leeftijd die van toepassing was op het moment dat de deelnemer in deze regeling overlijdt. Doordat de AOW-leeftijd steeds opschuift, kan er een gat ontstaan tussen de einddatum van deze uitkering en de daadwerkelijk van toepassing zijnde AOW-leeftijd.

Om dit in de toekomst te voorkomen, zal de uitkering voor de achterblijvende partner bij overlijden van de deelnemer na 1 januari 2019 worden uitgekeerd tot de daadwerkelijke AOW-leeftijd.

Hierdoor zal er in de toekomst geen gat meer kunnen ontstaan tussen de beëindigingsdatum van het aanvullend partnerpensioen en de ingangsdatum van de AOW.

Het HPF heeft hierbij wel een voorbehoud ten aanzien van een wijziging van de AOW opgenomen in de regeling.

Let op: Uitkeringen die reeds zijn ingegaan zullen niet aangepast worden op grond van deze wijziging.

Daarnaast is het bedrag dat tot uitkering komt per 1 januari 2019 verhoogd. Voor de achterblijvende partner van de deelnemer in deze regeling zal bij overlijden van de deelnemer na 1 januari 2019 een uitkering worden betaald die gelijk is aan de hoogte van de wettelijke Algemene Nabestaandenwet (ANW) uitkering. In 2019 bedraagt de uitkering van het aanvullend partnerpensioen € 15.495,96 bruto per jaar (2018: € 13.304,88).

Premie
Het premiepercentage voor het aanvullende partnerpensioen is voor 2019 vastgesteld op 4,6%. Deelname aan deze regeling is vrijwillig. De premie wordt door de deelnemers aan deze regeling betaald en bedraagt per 1 januari 2019 € 59,40 per maand (2018: € 48,78). Met name door de aanpassing van de hoogte van de uitkering van de aanvullende partnerpensioenregeling, is de premie hoger dan vorig jaar.Naar nieuwsoverzicht