Kortingen momenteel niet aan de orde, wel nieuw herstelplan

20 mei 2019, Zoeterwoude

Algemeen

De financiële situatie van enkele pensioenfondsen is regelmatig in het nieuws. Deze pensioenfondsen staan er de laatste jaren financieel slecht voor. Een aantal pensioenfondsen heeft zelfs gewaarschuwd dat zij de pensioenen mogelijk moeten verlagen.

Bij het Heineken Pensioenfonds is een verlaging van de pensioenen momenteel niet aan de orde. De beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds komt ultimo april 2019 uit op 112,1%. Hierdoor hoeven we niet te direct te korten, maar moeten we wel in een herstelplan aantonen dat we binnen 10 jaar een beleidsdekkingsgraad van 125% kunnen bereiken.

Kortingsbeleid 2019

Lees meer over welke risico’s er zijn

Lees meer over wat er gebeurt als er een tekort is

 

Nieuw herstelplan

Hoewel het pensioenfonds er momenteel beter voorstaat, is de beleidsdekkingsgraad nog niet ca. 125%. Daarom heeft het pensioenfonds bij De Nederlandsche Bank een nieuw herstelplan ingediend, conform de vereisten. In het herstelplan wordt aangegeven dat we verwachten in de komende 10 jaar boven de vereiste beleidsdekkingsgraad van ca. 125% uit te komen.


Toeslagverlening

De afgelopen twee jaar hebben wij jouw pensioen gedeeltelijk kunnen verhogen. Wij verwachten dat wij in de komende jaren de pensioenen meer kunnen verhogen, maar dat hangt vooral af van de ontwikkeling van de rente en het resultaat op onze beleggingen.

De beleidsdekkingsgraad dekkingsgraad is bepalend voor toeslagverlening en korting van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

De minimumnorm van de overheid is een beleidsdekkingsgraad van 104,2%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% mag een gedeeltelijke toeslag worden verleend en vanaf ca. 125% mag een volledige toeslag worden verleend.

De beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds komt ultimo maart 2019 uit op 112,4%. Op basis van deze beleidsdekkingsgraad zouden we een gedeeltelijke toeslag kunnen verlenen.

Toeslagbeleid 2019

Lees meer over de waardevastheid van jouw pensioen

 Naar nieuwsoverzicht