Vacature Verantwoordingsorgaan

21 februari 2019, Zoeterwoude

Algemeen

Vind je het interessant om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen het Heineken Pensioenfonds? Dan is de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werknemers wat voor jou! Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het gevoerde beleid en geeft advies aan het Bestuur met betrekking tot een aantal belangrijke onderwerpen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om advies met betrekking tot de klachten- en geschillenprocedure, het communicatiebeleid of wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst.

Profiel werknemerslid Verantwoordingsorgaan

Wij zoeken een enthousiaste werknemer met interesse voor het onderwerp Pensioen. Heb je interesse, maar beschik je op dit moment nog niet over alle kennis? Het Heineken Pensioenfonds biedt jou de mogelijkheid om “on the job”  je kennis op gewenst niveau te krijgen en op onze kosten een instapcursus op pensioengebied te volgen!

De volgende competenties zijn gewenst:

 • Integriteit
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming
 • Onafhankelijkheid
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Organisatie- en omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht

   Gaandeweg ontwikkel je kennis met betrekking tot onderstaande onderwerpen:

 • Besturen van een organisatie
 • Relevante wet- en regelgeving, waaronder de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen
 • Pensioenregelingen en pensioensoorten, waarbij die van het HPF het belangrijkste zijn
 • Uitbesteding van werkzaamheden
 • Financieel-technische en actuariële aspecten
 • Communicatie
 • Administratieve organisatie en interne controle

Voor meer informatie over het profiel kun je de Profielschets van het Verantwoordingsorgaan raadplegen.

Tijdbesteding Werknemerslid Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Inclusief de voorbereidingen kost dit ongeveer 1 dag per vergadering. Daarnaast volgen de leden van het Verantwoordingsorgaan 2 dagen per jaar een collectieve training waarin de leden alle actuele informatie op pensioengebied ontvangen.

De tijdbesteding wordt afgestemd met jouw leidinggevende, aangezien het merendeel van de activiteiten plaatsvindt tijdens werkuren.

 Procedure Werknemerslid Verantwoordingsorgaan

Is deze functie wat voor jou? Wij ontvangen jouw motivatie en CV graag voor 17 maart 2019.  Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Chantal Boekkooi (chantal.boekkooi@heineken.com of telefoon 071- 545 7485) of met Rosalinde Oudendijk (rosalinde.oudendijk@heineken.com of 071- 545 60 11).Naar nieuwsoverzicht