Herbenoeming bestuurslid en nieuw lid Verantwoordingsorgaan

15 juli 2019, Zoeterwoude

Algemeen

Per 1 juli 2019 was er een vacature voor een lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur. De VvGH heeft de heer Rob van den Berg voorgedragen. Rob van den Berg vertegenwoordigt momenteel ook al de pensioengerechtigden in het bestuur en had zich wederom verkiesbaar gesteld. Andere pensioengerechtigden is de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen. Er zijn geen andere pensioengerechtigden geweest die zich kandidaat hebben gesteld. Hierdoor zijn verkiezingen overbodig en is Rob van den Berg per 1 juli 2019 herbenoemd als bestuurslid.

Daarnaast zijn wij verheugd te melden dat mevrouw Laura van Nes per 18 juni 2019 is benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever. Naar nieuwsoverzicht