Pensioenakkoord

15 juli 2019, Zoeterwoude

Algemeen

De overheid en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken zijn opgenomen in het Pensioenakkoord 2019. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat. De pensioenadministratie houdt bij het maken van nieuwe berekeningen rekening met de nieuwe pensioenleeftijd.

Er zijn ook afspraken gemaakt over veranderingen in de pensioenopbouw. Deze afspraken zijn echter nog niet uitgewerkt. Wanneer er meer duidelijkheid is over de veranderingen in de pensioenopbouw informeren wij jou over deze veranderingen.Naar nieuwsoverzicht