Pensioenregeling per 1 januari 2020

20 februari 2020, Zoeterwoude

Algemeen

De franchises en (fiscale) grenzen zijn per 1 januari 2020 geactualiseerd.

Hieronder treft u de belangrijkste aanpassingen van de franchises en grenzen:

-        Pensioenfranchise*: € 15.178,- (2019: € 14.770,-)

-        Premiefranchise**: € 14.171,- (2019: € 13.790)

-        Maximum pensioengevend loon op jaarbasis: € 110.111,- (2019: € 107.593,-)

             -         Afkoopgrenskleine pensioenen: € 497,27 (2019: € 484,09)

 

De wijziging van de premies per 1 januari 2020 zijn in de nieuwsbrief van december 2019 opgenomen

De wijziging van de premies per 1 januari 2020 zijn in de nieuwsbrief van december 2019 opgenomen.

Raadpleeg hier het nieuwsbericht over de premies voor 2020 

Raadpleeg hier de pensioenreglementen voor dit jaar

 

* De pensioenfranchise is het deel van het pensioengevend salaris dat bij de bepaling van de pensioenaanspraken niet in aanmerking wordt genomen.

** De premiefranchise is het deel van het pensioengevend salaris dat bij de bepaling van de bijdrage van de deelnemer en de bijdrage van de werkgever niet in aanmerking wordt genomenNaar nieuwsoverzicht