Blog Juni Organen van het Pensioenfonds

26 juni 2020, Zoeterwoude

Algemeen

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.

Welke drie organen zijn er?

Het Heineken Pensioenfonds heeft een Bestuur, een Verantwoordingsorgaan (VO) en een Raad van Toezicht (RvT).

 

Bestuur

Het Heineken Pensioenfonds heeft een bestuur, dat verantwoordelijk is voor het beleid (waaronder o.a. het beleggingsbeleid). Het bestuur besluit binnen de kaders van wet- en regelgeving over bijvoorbeeld het verhogen of verlagen van pensioenen. Het bestuur bestaat uit acht leden. Twee leden worden namens de werknemers voorgedragen door de OR, vier leden worden voorgedragen door de werkgever en twee leden worden voorgedragen door de pensioengerechtigden. Op deze wijze zijn zowel de werknemers als de werkgever en gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigd.

 

Het Verantwoordingsorgaan

Het Heineken Pensioenfonds heeft een VO. Het VO neemt verantwoording af van het bestuur over het gevoerde beleid en bekijkt daarbij of de belangen van alle deelnemers evenwichtig zijn afgewogen. Daarnaast heeft het VO adviesrechten ten aanzien van een aantal belangrijke beslissingen van het bestuur. Het VO bestaat net als het bestuur uit afgevaardigden van zowel de werknemers, werkgever als gepensioneerden.

 

De Raad van toezicht (RvT)

De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT goedkeuringsrechten ten aanzien van een aantal belangrijke beslissingen van het bestuur zoals het toetsen van de passendheid van nieuwe bestuursleden. De RvT bestaat uit drie onafhankelijke (externe) leden.

 

Heb jij interesse in een plek in het bestuur of het VO?

Lijkt het je interessant om zelf inspraak te hebben in het VO of het bestuur? Neem dan contact met ons op via chantal.boekkooi@heineken.com. Wij hebben de komende tijd namelijk een aantal vacatures in het bestuur. Voor vacatures in het VO kan je de website in de gaten houden.

 

Vragen?

Heb je vragen over de verschillende organen of over een ander pensioenonderwerp dan kun je altijd contact opnemen met onze pensioenhelpdesk. Wij zijn in principe momenteel niet telefonisch bereikbaar. Wij vragen je daarom per e-mail contact op te nemen via pensioenfonds@heineken.nl.
Voor spoedgevallen kun je ons bereiken op 071 – 545 76 74.

 

Het Heineken Pensioenfonds

 

 Naar nieuwsoverzicht