Blog Juli Pensioen- driehoek

16 juli 2020, Zoeterwoude

Algemeen

 

We hebben in de vorige blog aangegeven dat we de gewijzigde afspraken in de CAO hebben verwerkt in ons pensioenreglement. Er staan wellicht afspraken in je arbeidsovereenkomst, in de CAO en in ons pensioenreglement. Maar hoe zit het nu eigenlijk met al die afspraken en hoe verhouden ze zich tot elkaar. In deze blog geven wij jou daar uitleg over.

Pensioendriehoek

De term pensioendriehoek wordt veel gebruikt om de onderlinge afspraken aan te geven. In het plaatje boven de blog zie je wat de pensioendriehoek is.

 

Pensioenovereenkomst
De pensioendriehoek is de driehoeksverhouding tussen de werkgever, werknemer en het pensioenfonds. Elke partij heeft andere taken/verantwoordelijkheden. De werkgever en de werknemer sluiten samen een pensioenovereenkomst. De pensioenovereenkomst is bij Heineken een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Hierbij verwijst Heineken tevens naar afspraken die in de CAO over pensioen zijn opgenomen. De werkgever zegt in de pensioenovereenkomst de werknemer een bepaald pensioen toe. Indien je wil weten wat hierin staat, moet je dus je arbeidsovereenkomst en de CAO erbij pakken.

Uitvoeringsovereenkomst
De werkgever mag de uitvoering van de pensioenregeling niet zelf uitvoeren. Dit moet hij door een pensioenuitvoerder, o.a. een verzekeraar of een pensioenfonds, laten doen. Heineken heeft een eigen pensioenfonds en laat de uitvoering door het Heineken Pensioenfonds doen. Hiervoor heeft Heineken met het Heineken Pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Hierin zijn de afspraken gemaakt over onder andere de financiering. Per 1 januari 2020 is Heineken Group B.V. (HG) de partij die namens alle aangesloten werkgevers (HNS, Commercie en Vrumona) de uitvoeringsovereenkomst heeft getekend. De uitvoeringsovereenkomst is te raadplegen op onze website.

Pensioenreglement
Nu het Heineken Pensioenfonds de pensioenregeling voor Heineken uitvoert, moet het Heineken Pensioenfonds de Heineken pensioenregeling uitvoeren. De pensioenafspraken voor de deelnemers aan de Heineken pensioenregeling worden weergegeven in een pensioenreglement. De pensioenreglementen zijn te raadplegen op onze website.

 

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de pensioendriehoek of over een ander pensioenonderwerp, dan kun je altijd contact opnemen met onze pensioenhelpdesk. Wij zijn in principe momenteel niet telefonisch bereikbaar. Wij vragen je daarom per e-mail contact op te nemen via pensioenfonds@heineken.nl.
Voor spoedgevallen kun je ons bereiken op 071 – 545 76 74.

 

Het Heineken PensioenfondsNaar nieuwsoverzicht