Wisselingen in het bestuur

08 juli 2020, Zoeterwoude

Algemeen

Per 1 juli 2020 is er i.v.m. het vertrek van Daan Van der Mee een vacature in het bestuur ontstaan voor een lid namens de werkgever. Het bestuur dankt Daan Van der Mee voor zijn inzet. De werkgever heeft per deze datum een kandidaat voorgedragen ter vervanging.

Per 1 september 2020 zijn er twee vacatures in het bestuur. Eén vacature namens de werkgever vanwege het vertrek van de voorzitter, Robin Hoytema van Konijnenburg. De andere vacature is namens de werknemers in verband met het vertrek van Ingrid Ardonne. Het bestuur dankt Robin Hoytema van Konijnenburg en Ingrid Ardonne voor hun inzet. Het bestuur is vanwege hun vertrek op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Mocht je interesse hebben in het bestuurslidmaatschap neem dan contact op met Chantal Boekkooi via chantal.boekkooi@heineken.com.Naar nieuwsoverzicht