Bestuur

Het Bestuur bestaat uit acht leden. Van dit Bestuur worden vier leden, waaronder de voorzitter, benoemd door de directie van Heineken Nederlands Beheer B.V.

Twee leden worden benoemd door de Centrale Ondernemingsraad en twee leden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Ieder jaar stelt het Bestuur een verslag over het afgelopen kalenderjaar samen. Het jaarverslag wordt aangevuld met een verklaring van een accountant en een actuaris. Accountant en actuaris worden door het bestuur aangewezen.

Het Bestuur is bevoegd statuten en de pensioenreglementen te wijzigen.

Het Bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Namens de actieve deelnemers
- Nicolaas Groot;
- Ingrid Ardonne.

Namens de werkgever 
- Leonie Geenen-van Straaten;
- Robin Hoytema van Konijnenburg (voorzitter);
- Rogier Bouwman;
- Niels van Popta.

Namens de pensioengerechtigden
- Michiel Kamermans;
- Rob van den Berg.