Dekkingsgraad

Dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds.

Bij de berekening van de dekkingsgraad wordt de achtergestelde lening van Heineken op marktwaarde gewaardeerd en aangemerkt als eigen vermogen tot maximaal 50% van het totaal van het eigen vermogen of van het minimaal eigen vermogen, naargelang welk bedrag het laagst is.

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichting en bezittingen van het HPF op een bepaald moment.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Pensioenverplichtingen
De pensioenverplichtingen worden per het einde van ieder kalenderjaar vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd in het jaarverslag. Gedurende het jaar worden de pensioenverplichtingen geraamd.

De actuele dekkingsgraden van de 12 afgelopen maanden

Maand

Dekkingsgraad

September 2020 94,5%
Augustus 2020 94,3%
Juli 2020 91,7%
Juni 2020 92,9% 
Mei 2020 92,6% 
April 2020 91,6%
Maart 2020 91,0%
Februari 2020 96,3%
Januari 2020 102,7%
December 2019 107,4%
November 2019 104,4%
Oktober 2019 102,7%
 Gemiddeld (beleidsdekkingsgraad) 96,8%


Dalende beleidsdekkingsgraad

De rente en de waarde van de beleggingen zijn van invloed op de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van het pensioenfonds enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds.

Door de recente daling van de aandelenkoersen op de beurzen en een flinke daling van de rente is het vermogen van het pensioenfonds gedaald. De rente heeft ook een negatief effect op de waarde van de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen stijgen bij een dalende rente.

Beide ontwikkelingen hebben een negatieve invloed gehad op de (beleids)dekkingsgraad. Bij een lagere rente moet je namelijk meer vermogen reserveren om aan de pensioenverplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen.