Dekkingsgraad

Dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds.

Bij de berekening van de dekkingsgraad wordt de achtergestelde lening van Heineken op marktwaarde gewaardeerd en aangemerkt als eigen vermogen tot maximaal 50% van het totaal van het eigen vermogen of van het minimaal eigen vermogen, naargelang welk bedrag het laagst is.

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichting en bezittingen van het HPF op een bepaald moment.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden zijn hoger geweest dan de twaalf maanden van het jaar daarvoor. Als gevolg hiervan is de beleidsdekkingsgraad in de loop van 2017 gestegen.

Pensioenverplichtingen
De pensioenverplichtingen worden per het einde van ieder kalenderjaar vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd in het jaarverslag. Gedurende het jaar worden de pensioenverplichtingen geraamd.

De actuele dekkingsgraden van de 12 afgelopen maanden

Maand

Dekkingsgraad

September 2019 99,8%
Augustus 2019   96,1%
Juli 2019 103,1%
Juni 2019 104,7%
Mei 2019 105,7%
April 2019 110,9%
Maart 2019 109,1%
Februari 2019 111,2%
Januari 2019 109,2%
December 2018 109,1%
November 2018 112,3%
Oktober 2018 113,2%
 Gemiddeld (beleidsdekkingsgraad) 107,0%

 

 

Laatste nieuws