Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen (tenzij anders vermeld).

 

Aantal verzekerden 2018  2017  2016 2015 2014 2013
Actieve deelnemers 3.906  3.965  3.981 4.099 4.146 4.453
Gewezen deelnemers 6.601  6.311  6.147 5.986 5.838 5.667
Pensioengerechtigden 5.771  5.746  5.660 5.527 5.465 5.234
Totaal 16.278  16.022  15.788 15.612 15.449 15.354

 

 

Reglementsvariabelen 2019  2018  2017  2016 2015 2014
Actieve deelnemers:      
Toeslagverlening 0,61%  0,02%  - - 1,60%
Niet toegekende toeslagen 1,49%  1,31%  0,45%  0,65% 2,00% 0,40%
Doorgevoerde kortingen van rechten - - -
Inhaaltoeslagverlening - - -
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden:
Toeslagverlening 0,61%  0,02%  - - 0,45%
Niet toegekende toeslagen 1,49%  1,31%  0,45%  0,65% 1,10% 1,15%
Doorgevoerde kortingen van rechten - - -
Inhaaltoeslagverlening - - -

 

 

Pensioenuitvoering 2018  2017  2016 2015 2014
Ontvangen premie* 68  66  66 68 73
Zuivere kostendekkende premie* 74  78  70 69 65
Gedempte kostendekkende premie* 42  43  43 56 63
Pensioenuitvoeringskosten per verzekerde (in euro's) 137  125  126 136 132
Uitkeringen 104  103  101 99 99
Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten** 0,58%  0,38%  0,37% 0,49% 0,50%
Transactiekosten** 0,07%  0,12%  0,01% 0,04% 0,04%

 *Exclusief de premies voor de Versleepregeling

 ** Percentage van het gemiddeld belegd vermogen

Vermogenssituatie en solvabiliteit 2018  2017  2016 2015 2014
Pensioenvermogen (conform DNB-methodiek) 3.498  3.568  3.392 3.126 3.080
Pensioenverplichtingen 3.205  3.167  3.246 3.037 2.916
Dekkingsgraad 109,1%  112,7%  104,5% 102,9% 105,6%
Beleidsdekkingsgraad 113,3%  110,2%  95,7% 103,4% 108,8%
Reële beleidsdekkingsgraad 92,0%  89,2%  78,8% 84,5% -
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 137  134  137 125 120
Totaal vereist eigen vermogen (VEV) 787  725  712 727 670
Vereiste dekkingsgraad 124,5%  122,9%  121,9% 123,9% 123,0%
Gemiddelde rekenrente 1,4%  1,5%  1,3% 1,7% 1,9%

 

 

Beleggingen 2018  2017  2016 2015 2014
Aandelen 1.311  1.444  1.346 1.268 1.287
Onroerend goed 385  345  254 178 191
Vastrentend** 1.512  1.458 1.275 1.205 1.099
Overige beleggingen 252  279  419 428 447

**Voor 2018 en 2017 betreffen de overige beleggingen enkel hedgefunds. In voorgaande

jaren waren hieronder nog andere categorien gerubriceerd die nu onder vastrentende waarden vallen.

Beleggingsrendement 2018  2017  2016 2015 2014
Portefeuillerendement -1,4%  5,8%  8,8% 2,8% 14,4%
Rendement strategische benchmark 0,9%  5,8%  8,3% 2,4% 11,7%