Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen (tenzij anders vermeld).


Aantal verzekerden 2017  2016 2015 2014 2013 2012
Actieve deelnemers 3.965  3.981 4.099 4.146 4.453 4.592
Gewezen deelnemers 6.311  6.147 5.986 5.838 5.667 5.667
Pensioengerechtigden 5.746  5.660 5.527 5.465 5.234 4.947
Totaal 16.022  15.788 15.612 15.449 15.354 15.206

 

 

Reglementsvariabelen 2017  2016 2015 2014 2013 2012
Actieve deelnemers:  
Toeslagverlening - - 1,60% - -
Niet toegekende toeslagen 0,45%  0,65% 2,00% 0,40% 2,00% 2,00%
Doorgevoerde kortingen van rechten - - - - -
Inhaaltoeslagverlening - - - - -
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden:
Toeslagverlening - - 0,45% - -
Niet toegekende toeslagen 0,45%  0,65% 1,10% 1,15% 2,90% 2,65%
Doorgevoerde kortingen van rechten - - - - -
Inhaaltoeslagverlening - - - - -

 

 

Pensioenuitvoering 2017  2016 2015 2014 2013 2012
Ontvangen premie* 66  66 68 73 76 93
Zuivere kostendekkende premie* 78  70 69 65 84 100
Gedempte kostendekkende premie* 43  43 56 63 74 81
Pensioenuitvoeringskosten per verzekerde (in euro's) 125  126 136 132 129 132
Uitkeringen 103  101 99 996 97 96
Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten** 0,38%  0,37% 0,49% 0,50% 0,45% -
Transactiekosten** 0,12%  0,01% 0,04% 0,04% 0,06% -

 *Vanaf 2013 exclusief de premies voor de Versleepregeling

 ** Percentage van het gemiddeld belegd vermogen

Vermogenssituatie en solvabiliteit 2017  2016 2015 2014 2013 2012
Pensioenvermogen (conform DNB-methodiek) 3.568  3.392 3.126 3.080 2.706 2.518
Pensioenverplichtingen 3.167  3.2468 3.037 2.916 2.454 2.538
Dekkingsgraad 112,7%  104,5% 102,9% 105,6% 110,3% 99,2%
Beleidsdekkingsgraad 110,2%  95,7% 103,4% 108,8% - -
Reële beleidsdekkingsgraad 89,2%  78,8% 84,5% - - -
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 134  137 125 120 101 104
Totaal vereist eigen vermogen (VEV) 725  712 727 670 591

562

Vereiste dekkingsgraad 122,9%  121,9% 123,9% 123,0% 124,1% 122,2%
Gemiddelde rekenrente 1,5%  1,3% 1,7% 1,9% 2,7% 2,4%

 

 

Beleggingen 2017  2016 2015 2014 2013 2012
Aandelen 1.444  1.346 1.268 1.287 1.132 941
Onroerend goed 345  254 178 191 189 197
Vastrentend 1.320  1.275 1.205 1.099 901 916
Overige beleggingen 405  419 428 447 414 411

 

 

Beleggingsrendement 2017  2016 2015 2014 2013 2012
Portefeuillerendement 5,8%  8,8% 2,8% 14,4% 6,2% 9,1%
Rendement strategische benchmark 5,8%  8,3% 2,4% 11,7% 4,1% 11,5%
Matchingspercentage per balansdatum 26%  25% 25% 25% 23% 23%