Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen (tenzij anders vermeld).

 

Aantal verzekerden 2019  2018  2017  2016 2015
Actieve deelnemers 3.901  3.906  3.965  3.981 4.099
Gewezen deelnemers 6.890  6.601  6.311  6.147 5.986
Pensioengerechtigden 5.793  5.771  5.746  5.660 5.527
Totaal 16.584  16.278  16.022  15.788 15.612

 

 

Reglementsvariabelen 2019  2018  2017  2016 2015
Actieve deelnemers:      
Toeslagverlening 0,61%  0,02%  - -
Niet toegekende toeslagen 1,49%  1,31%  0,45%  0,65% 2,00%
Doorgevoerde kortingen van rechten - -
Inhaaltoeslagverlening - -
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden:
Toeslagverlening 0,61%  0,02%  - -
Niet toegekende toeslagen 1,49%  1,31%  0,45%  0,65% 1,10%
Doorgevoerde kortingen van rechten - -
Inhaaltoeslagverlening - -

 

 

Pensioenuitvoering 2019  2018  2017  2016 2015
Ontvangen premie* 71  68  66  66 68
Zuivere kostendekkende premie* 79  74  78  70 69
Gedempte kostendekkende premie* 42  42  43  43 56
Pensioenuitvoeringskosten per verzekerde (in euro's) 153  137  125  126 136
Uitkeringen 106  104  103  101 99
Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten** 0,35%  0,58%  0,38%  0,37% 0,49%
Transactiekosten** 0,08%  0,07%  0,12%  0,01% 0,04%

 *Exclusief de premies voor de Versleepregeling

 ** Percentage van het gemiddeld belegd vermogen

Vermogenssituatie en solvabiliteit 2019  2018  2017  2016 2015
Pensioenvermogen (conform DNB-methodiek) 3.941  3.498  3.568  3.392 3.126
Pensioenverplichtingen 3.674  3.205  3.167  3.246 3.037
Dekkingsgraad 107,3%  109,1%  112,7%  104,5% 102,9%
Beleidsdekkingsgraad 105,4%  113,3%  110,2%  95,7% 103,4%
Reële beleidsdekkingsgraad 84,8%  92,0%  89,2%  78,8% 84,5%
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 157  137  134  137 125
Totaal vereist eigen vermogen (VEV) 846  787  725  712 727
Vereiste dekkingsgraad 123,0%  124,5%  122,9%  121,9% 123,9%
Gemiddelde rekenrente 0,7%  1,4%  1,5%  1,3% 1,7%

 

 

Beleggingen 2019  2018  2017  2016 2015
Aandelen 1.521  1.311  1.444  1.346 1.268
Onroerend goed 418  385  345  254 178
Vastrentend** 1.612  1.512  1.458 1.275 1.205
Overige beleggingen 367  252  279  419 428
 Totaal 3.918  3.460  3.526  3.294  3.079 

**Voor 2018 en 2017 betreffen de overige beleggingen enkel hedgefunds. In voorgaande

jaren waren hieronder nog andere categorien gerubriceerd die nu onder vastrentende waarden vallen.

Beleggingsrendement 2019  2018  2017  2016 2015
Portefeuillerendement 13,4%  -1,4%  5,8%  8,8% 2,8%
Rendement strategische benchmark 13,1%  0,9%  5,8%  8,3% 2,4%