Nevenfuncties

Relevante nevenfuncties leden Bestuur per 1 juli 2020

Bestuurslid

Nevenfunctie

Rogier Bouwman

Global Pensions and Benefits Manager Heineken

Robin Hoytema van Konijnenburg

Voorzitter Heineken Pensioenfonds UK

 

Senior Director Pensions Governance, Heineken NV

Nicolaas Groot

Process Control Operator Heineken

Daan van der Mee

Controller/Business Analist AMEE Export Heineken

Ingrid Ardonne

Compensation & Benefits Specialist (HR)

 

Relevante nevenfuncties leden Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2020

Lid Verantwoordingsorgaan

Nevenfunctie

Willem Bakker

Manager beheer Horecapanden Heineken

Jan Borgers

Functional Consultant Heineken

Martijn Hartog

Global Mobility Financial Specialist bij Global Human Resources, Rewards Heineken

John Muller

Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken

Laura van Nes

HR Project & Change Manager Heineken

Herman van de Bergh

Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken

Bauke Appel

Manager Tax Americas Heineken

Sjoerd Koornstra

Partner at The House of Insights

 

Relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 1 juli 2020  

Lid Raad van Toezicht

Nevenfunctie

Erwin Capitain

Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Wolters Kluwer

 

Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Vervoer

 

Lid Raad van Toezicht NN DC Pensioenfonds

 

Lid Raad van Toezicht ING CDC Pensioenfonds

 

Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Total

 

Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds HAL

 

Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds YARA Nederland

 

Compliance Officer Bank ten Cate & Cie N.V.

 

Sleutelfunctiehouder Interne Audit Bedrijfstakpensioenfonds Bouw

 

Lid bestuur/penningmeester Stichting Nationaal Register

Mila Hoekstra

Bestuurslid Het nederlandse pensioenfonds

 

Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij

 

Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds DSM Nederland

 

Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds TNO

Dick Wenting

Lid Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen

 

Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds VNU

 

Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds ERIKS

 

Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

 

Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Aon Groep Nederland

 

Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Atos