Portefeuillesamenstelling

Per ultimo 2017 was de portefeuille als volgt verdeeld:

 

Aandelen 41%
Indirect onroerend goed

10%

Vastrentende waarden

37%

High Yield

2%

Emerging Markets 2%
Hedge Funds

7%

Commodities -
Cash

1%

 

 

Portefeuilleverdeling vanaf 2012 

2017  2016 2015 2014 2013 2012
Vastrentende Waarden 37%  38% 39% 36% 34% 37%
Aandelen 41%  40% 41% 42% 43% 38%
Indirect onroerend goed 10%  8% 6% 6% 7% 8%
Overig 11%  12% 13% 15% 16% 16%
Liquide middelen 1%  2% 1% 1% 0% 1%