Als u tussentijds onbetaald verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof

icoon 26

Als u tussentijds onbetaald verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof is dit tot een maximum van achttien maanden niet van invloed op de dekking uit hoofde van het partner- en wezenpensioen.  Het Heineken Pensioenfonds stelt daarbij de bijdrage vast die de betrokken deelnemer gedurende het verlof in verband hiermee verschuldigd zal zijn.

Indien een deelnemer tijdens de deelneming ouderschapsverlof of adoptieverlof/pleegverlof opneemt, is dit tevens niet van invloed op de opbouw van het pensioen.

Hierbij wordt de fiscale wet- en regelgeving in acht genomen.