Als u van werkgever verandert

icoon 20

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij het Heineken Pensioenfonds en wordt het standaard vanaf uw 68e jaar aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan het Heineken Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Lees meer over waardeoverdracht

Mocht u het aanmeldingsformulier voor waardeoverdrachten niet meer kunnen vinden, dan kunt u het formulier Verzoek om offerte Waarde-overdracht downloaden.

Het ingevulde en door u ondertekende formulier kunt u per post aan ons versturen.

U kunt er ook voor kiezen het ingevulde en ondertekende formulier als PDF te versturen naar: pensioenfonds@heineken.nl.