Een waardevast pensioen

icoon 17

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2020 iets minder kopen dan in 2019. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert het Heineken Pensioenfonds jaarlijks een toeslag te verlenen op uw opgebouwde pensioen. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het Heineken Pensioenfonds niet of niet volledig toeslagen kan verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan er op het pensioen eventueel een extra toeslag worden verleend om koopkracht te herstellen.

Een toeslag kan pas verleend worden indien de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Ligt de beleidsdekkingsgraad tussen deze ondergrens van 110% en de bovengrens van momenteel ca. 125% dan kan toeslagverlening slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Indien de beleidsdekkingsgraad momenteel hoger of gelijk is aan deze bovengrens, dan kan volledige toeslagverlening plaatsvinden. Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen gedeeltelijk kunnen verhogen. Pas bij een dekkingsgraad van momenteel ca. 125% of meer kan er een volledige toeslagverlening plaatsvinden op grond van de prijsindex. Deze bovengrens fluctueert echter. Indien de rente stijgt, zal de bovengrens voor de toeslagverlening waarschijnlijk ook stijgen.

De afgelopen jaren heeft het Heineken Pensioenfonds de pensioenen als volgt verhoogd met een toeslag*:

 

Toeslagverlening actieve deelnemers

Stijging van de prijzen

2020  - 2,72%
2019 0,61% 2,10%
2018 0,02% 1,33%
2017 -

0,45%

2016

- 0,65%

2015

-

1,1%

2014

1,6%

1,6%

2013

-

2,9%

2012

-

2,65%

2011

0,95%

1,6%

2010

2%

0,75%

2009

-

2,8%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS met referentie periode 2 oktober tot en met 1 oktober voorafgaande aan 1 januari.