Eerder stoppen met werken

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68e jaar. Dat betekent wel dat uw oudedagspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het oudedagspensioen wordt verlaagd omdat het gemiddeld langer wordt uitgekeerd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht op een ander moment ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als uw vervroegde pensioendatum echter meer dan 5 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd ligt, moet u op uw vroegpensioendatum de intentie hebben om niet meer te gaan werken.

Wilt u meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.