Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: Geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij het HPF

icoon4

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. 

Pensioenopbouw bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van uw reguliere pensioenopbouw. Tijdens de voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid blijft Heineken de pensioenpremie betalen. U betaalt zelf ook gewoon premie hiervoor.  

 

WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering via Heineken

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) krijgt u maar een gedeeltelijke WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hebt u via Heineken een WGA-hiaatverzekering afgesloten dan kunt u deze inkomensterugval voor een groot deel voorkomen. Deze verzekering zorgt, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, voor een aanvulling op uw wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het salarisniveau van € 57.233,- bruto per jaar (niveau 2020).

Is uw inkomen hoger dan € 57.233,- bruto per jaar (niveau 2020) dan heeft u wellicht via Heineken een WIA-excedentverzekering afgesloten. Deze verzekering voorkomt voor een groot deel dat u bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) over uw inkomen boven de € 57.233,- bruto per jaar (niveau 2020) in inkomen terugvalt. De WIA-excedentverzekering keert een bedrag uit tot 70% maal het arbeidsongeschiktheidspercentage over het deel van uw inkomen boven het maximum jaarloon van € 57.233,- bruto (2020).

Nieuwe werknemers worden automatisch verzekerd per de datum van indiensttreding, tenzij zij zich via een afstandsverklaring daarvoor hebben afgemeld. Uiteraard gebeurt dat voor de WIA-excedentverzekering alleen als de nieuwe werknemer meer dan het maximum jaarloon van € 57.233,- (2020) verdient. Eenmaal afgemelde werknemers kunnen per de eerstvolgende hoofdpremievervaldatum (1 januari van ieder jaar) onder bepaalde voorwaarden gaan deelnemen aan de verzekering door het invullen van een aanmeldingsformulier.

Zowel de WGA-hiaatverzekering als de WIA-excedentverzekering worden niet uitgevoerd door het Heineken Pensioenfonds maar door Avéro Achmea. Om u voor deze verzekering(en) aan- of af te melden, dient u contact op te nemen met de afdeling HR Services van Heineken te Zoeterwoude, kamer 3.1130. Meer informatie vindt u op Heiportal onder “werken bij > arbeidsvoorwaarden > WGA-verzekering(en)”.