Opbouwpercentage

icoon7

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het pensioengevend loon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het pensioengevend loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan oudedagspensioen op.

Voorbeeld

U verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,875% oudedagspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het oudedagspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagen.

Wilt u meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.