Oudedagspensioen

icoon1

Via Heineken neemt u deel in de pensioenregeling van het Heineken Pensioenfonds en bouwt u oudedagspensioen op. Dat oudedagspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt, maar u kunt er ook voor kiezen het pensioen vervroegd in te laten gaan. Uw oudedagspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

De pensioenregeling van Heineken is erop gericht dat u vanaf uw pensionering een goed pensioeninkomen hebt. Het door u te bereiken pensioen is afhankelijk van diverse factoren, zoals:

  • de leeftijd waarop u aan de pensioenregeling bent gaan deelnemen;
  • het moment dat u met pensioen gaat;
  • uw salarisontwikkeling tijdens uw dienstverband;
  • de pensioenverhogingen die door het pensioenfonds tijdens uw dienstverband worden toegekend.

U begint met het opbouwen van oudedagspensioen op het moment dat u bij Heineken in dienst treedt, ongeacht uw leeftijd.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van het Heineken Pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het oudedagspensioen wordt standaard vanaf uw 68e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het oudedagspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), welke in beginsel naar uw berichtenbox op MijnOverheid.nl wordt verzonden, en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het kan zijn dat niet het gehele brutoloon pensioengevend is. Voor wat onder het pensioengevend loon wordt verstaan, verwijzen wij naar artikel 4 van het Pensioenreglement.

Daarnaast kent de pensioenregeling een pensioensalarisgrens die per 1 januari 2020 is vastgesteld op € 110.111,-. Over het eventuele salarisdeel boven deze grens wordt geen pensioen opgebouwd. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast conform het bepaalde in artikel 18a van de Wet op de Loonbelasting 1964.

U bouwt niet over uw hele pensioengevend loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw pensioengevend loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over het pensioengevend loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan oudedagspensioen op.

De pensioengrondslag is gelijk aan uw pensioengevend loon verminderd met de franchise. Het pensioengevend loon is gemaximeerd op een pensioensalarisgrens van 
€ 110.111,- (2020). Daarnaast zult u van de overheid AOW ontvangen.

Voorbeeld

Uw pensioengevend loon is € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,875% oudedagspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het oudedagspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaarlijks opgebouwde pensioenen plus de eventuele toeslagen.

Wilt u meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.