Partnerpensioen

icoon2

Naast uw oudedagspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft u partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Het partnerpensioen is ca.70% van het oudedagspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij het Heineken Pensioenfonds pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na uw pensionering krijgt uw partner ook ca. 70% van het op te bouwen oudedagspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is ca. 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Is het kind ouder dan 18 jaar dan ontvangt het kind zolang hij of zij studeert, wezenpensioen tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), welke in beginsel naar uw berichtenbox op MijnOverheid.nl wordt verzonden, en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.


Aanvullend partnerpensioen
Wilt u een hoger partnerpensioen voor uw partner regelen, dan kunt u de aanvullende partnerpensioenregeling afsluiten bij het Heineken Pensioenfonds. Als u aan de vrijwillige regeling deelneemt, krijgt uw partner een partnerpensioen tot en met de maand waarin de achterblijvende partner recht krijgt op een AOW-uitkering, ongeacht of hij of zij in de tussentijd hertrouwt, (opnieuw) een geregistreerd partnerschap aangaat of (opnieuw) gaat samenwonen. De hoogte van dit aanvullende partnerpensioen bedraagt op jaarbasis
€ 15.814,56 (2020).

De eigen inkomsten van de partner worden niet gekort en ook als er Anw-uitkering door de Overheid wordt uitgekeerd, komt de aanvullende partnerpensioenregeling van het HPF helemaal tot uitkering.

Indien u een werknemer bent die in dienst is van Heineken en indien u een partner heeft die zijn/haar AOW-ingangsdatum nog niet heeft bereikt, dan wordt u automatisch ingeschreven voor de Regeling aanvullend partnerpensioen indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Aan deze regeling zijn aanvullende kosten verbonden. Wij zullen uw inschrijving bevestigen, vergezeld van een formulier om deze verzekering eventueel op te zeggen. Deelname aan Regeling is ook mogelijk als u een samenlevingsovereenkomst heeft. In dat geval moet u een kopie van de ondertekende notariële samenlevingsovereenkomst aan ons te sturen.

Op het meest recente Uniform Pensioenoverzicht kunt u onder het kopje “Uitkering bij overlijden “ zien of u deelneemt aan deze regeling. Is dit niet het geval dan heeft u zich daar in het verleden voor afgemeld. Wilt u alsnog gaan deelnemen aan deze regeling dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden alsnog aanmelden. U kunt zich voor deze verzekering aanmelden door het formulier Aanmelding/Aanvullend Partnerpensioen te downloaden. U krijgt dan van het Pensioenfonds per omgaande een bevestiging van uw deelname aan deze regeling. Indien u niet meer wenst deel te nemen aan deze verzekering dan kunt u een e-mail sturen naar pensioenfonds@heineken.nlmet uw gegevens zoals naam, adres en polisnummer. Wij sturen u dan per omgaande het formulier Afstandsverklaring van de Regeling Aanvullend Partnerpensioen. Na ontvangst van het door u en uw partner ondertekende formulier zullen wij de verzekering stoppen per de eerste van de maand volgend op die van ontvangst van de verklaring.

Wilt u meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het Pensioenreglement Aanvullend Partnerpensioen of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.