Partnerpensioen ruilen voor extra oudedagspensioen

icoon 12

Naast oudedagspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger oudedagspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Het is mogelijk om op uw (vroeg)pensioendatum te kiezen voor de uitruil van het partnerpensioen. Het partnerpensioen kan na uitruil 70%, 50%, 25% of 0% bedragen van het oudedagspensioen dat na de uitruil resteert. 

Als voor een deelnemer bij het pensioenfonds geen partner is aangemeld, zal het partnerpensioen geheel worden uitgeruild, tenzij de deelnemer daartegen uiterlijk één maand voor de pensioendatum schriftelijk bij het fonds bezwaar maakt.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft die is aangemeld bij het pensioenfonds, moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

Wilt u meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.