Bij volledige arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschiktheidspensioen en gedeeltelijke pensioenopbouw

icoon 21

Indien u volledigarbeidsongeschikt wordt, krijgt u, onder bepaalde voorwaarden, een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het Heineken Pensioenfonds kent een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling, waarvoor u geen premie hoeft te betalen. De regeling houdt in dat u, zolang u voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent (en dus volledig arbeidsongeschikt bent) en blijft in de zin van de WIA, u mogelijk, als aanvulling op uw WIA-uitkering, een uitkering van het Heineken Pensioenfonds ontvangt totdat u recht krijgt op een AOW-uitkering.

Gedeeltelijke pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan twee jaar voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent (en dus volledig arbeidsongeschikt bent), heeft u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Tijdens de voortzetting van de pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid blijft Heineken de pensioenpremie betalen. U betaalt zelf geen premie meer. De gedeeltelijk voortgezette deelneming van het oudedagspensioen bedraagt 1,25% van de geldende pensioengrondslag en de gedeeltelijk voortgezette deelneming van het partnerpensioen bedraagt 0,875% van de geldende pensioengrondslag.

Voortzetting van pensioenopbouw vindt plaats op basis van de pensioengrondslag en het parttimepercentage zoals die golden bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid. De pensioengrondslag wordt jaarlijks aangepast aan de gewijzigde franchise en periodiek indien er een algemene loonontwikkeling bij Heineken plaatsvindt.

Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u aan de vrijwillige regeling Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen deelneemt krijgt u, zolang u volledig arbeidsongeschikt bent en blijft in de zin van de WIA, over uw salaris tot € 51.509,70 (voor het jaar 2020 en wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld) een uitkering ter grootte van 10% van dit salaris (dus maximaal € 5.150,97 per jaar).

Op het meest recente Uniform Pensioenoverzicht kunt u onder het kopje “Uitkering bij arbeidsongeschiktheid“ zien of u deelneemt aan deze regeling. Is dit niet het geval dan heeft u zich daar in het verleden niet voor aangemeld. Wilt u alsnog gaan deelnemen aan deze regeling dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden alsnog aanmelden. U kunt zich voor deze verzekering aanmelden door het aanmeldingsformulier “Regeling Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen” te downloaden. U krijgt dan van het Pensioenfonds per omgaande een bevestiging van uw deelname aan deze regeling. Indien u niet meer wenst deel te nemen aan deze verzekering dan kunt u een e-mail sturen naar pensioenfonds@heineken.nlmet uw gegevens zoals naam, adres en polisnummer. Wij sturen u dan per omgaande het formulier “Beëindigingsverklaring Regeling Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen”. Na ontvangst van het door u ondertekende formulier zullen wij de verzekering stoppen per de eerste van de maand volgend op die van ontvangst van de verklaring.

Wilt u meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.