Vrijwillge aanvullende pensioenregelingen

icoon 10

Bij het Heineken Pensioenfonds is het mogelijk om te kiezen voor de volgende vrijwillige aanvullende verzekeringen:

  • aanvullend partnerpensioen en/of
  • aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

De premie voor deze verzekering(en) wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via Heineken op uw salaris ingehouden. Heineken draagt de premie af aan het Heineken Pensioenfonds. Meer informatie over de vrijwillige aanvullende verzekering(en) en de premie die u daarvoor betaald is te vinden op deze website via de onderstaande links en in de pensioenreglementen en brochures.

Lees meer over Aanvullend Partnerpensioen

Lees meer over Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen

Via Heineken is het mogelijk om te kiezen voor de volgende vrijwillige aanvullende verzekeringen die niet bij het HPF zijn ondergebracht maar bij Avéro Achmea.

  • WGA-hiaatverzekering en/of
  • WIA-excedentverzekering

De premie voor deze verzekering(en) wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via Heineken op uw salaris ingehouden. Heineken draagt de premie af aan Avéro Achmea. Om u voor deze verzekering(en) aan- of af te melden, dient u contact op te nemen met de afdeling HR Services van Heineken te Zoeterwoude, kamer 3.1130. Meer informatie vindt u op Heiportal onder “werken bij > arbeidsvoorwaarden > WGA-verzekering(en)”.

Lees meer over de WGA-hiaatverzekering  en/of de WIA-excedentverzekering