Waardeoverdracht

icoon 20

Als u bij Heineken in dienst treedt
Als u bij Heineken in dienst treedt dan ontvangt kunt u uw opgebouwde pensioen bij een andere pensioenuitvoerder meenemen naar het Heineken Pensioenfonds. We noemen dat waardeoverdracht. U ontvangt binnen twee maanden na indiensttreding van het Heineken Pensioenfonds een formulier Verzoek om offerte Waarde-overdracht. Als u daarop invult dat u pensioen hebt opgebouwd bij één of meerdere werkgever(s), zet het Heineken Pensioenfonds de procedure voor waardeoverdracht in gang. Het Heineken Pensioenfonds neemt dan contact op met uw vorige pensioenuitvoerder(s). Uiteindelijk krijgt u dan van het Heineken Pensioenfonds een opgave wat er bij ons verzekerd kan worden in ruil voor overdracht van uw vorige pensioen en wordt u gevraagd of u daar akkoord mee wilt gaan. Dit hele proces kan enige tijd duren. Wij raden u aan rekening te houden met een doorlooptijd van gemiddeld zes maanden. Zodra uw rechten bij ons zijn ondergebracht, ontvangt u van ons een nieuwe opgave van uw pensioenrechten inclusief de overgedragen rechten.

Mocht u het aanmeldingsformulier voor waardeoverdrachten niet meer kunnen vinden dan kunt u het formulier Verzoek om offerte Waarde-overdracht downloaden of een e-mail sturen naar pensioenfonds@heineken.nl met uw gegevens zoals naam, adres en polisnummer. Wij sturen u dan per omgaande het formulier “Verzoek om offerte Waarde-overdracht”. Het ingevulde en door u ondertekende formulier kunt u per post aan ons versturen.

U kunt er ook voor kiezen het ingevulde en ondertekende formulier als PDF te versturen naar: pensioenfonds@heineken.nl.

Wij wijzen u er op dat uitvoering van waardeoverdracht momenteel tijdelijk wordt opgeschort omdat de beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds lager is dan 100%. Overigens kunt u wel een verzoek tot waardeoverdracht aanvragen, maar deze aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% ligt.

Als u bij Heineken uit dienst treedt
Gaat u uit dienst bij Heineken en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Deze waardeoverdracht moet u regelen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij het Heineken Pensioenfonds en wordt het te zijner tijd aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan het Heineken Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Wij wijzen u er op dat uitvoering van waardeoverdracht momenteel tijdelijk wordt opgeschort omdat de beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds lager is dan 100%. Overigens kunt u wel een verzoek tot waardeoverdracht aanvragen, maar deze aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% ligt.

Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag door met u de belangrijkste aandachtspunten bij waardeoverdracht door te nemen.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt het Heineken Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Het Heineken Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij het Heineken Pensioenfonds

Indien u voor 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan, dan zal deze automatische waardeoverdracht pas vanaf 2020 plaatsvinden.

Is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.